Regler och villkor

1. Forumet är en plats där regionen kan samla in information från alla som är berörda. Här kan vi får svar på hur invånarna uppfattar vår service och vi kan få förståelse för vad man önskar sig i övrigt. Ju fler som är med dess bättre kan vi bli.

2. Alla som bor i regionen kan enkelt anmäla sig till forumet. Ibland när vi ställer frågor kan vi gå ut till mindre grupper och vissa gånger vill vi bjuda in ett litet antal till en diskussion på nätet men i de flesta frågor kan alla vara med och påverka.

3. Medborgardialogen är uppbyggd på ett sätt som gör det omöjligt för oss på regionen att spåra vem som har sagt vad eller på vilket sätt en enskild deltagare har svarat. Hela dialogforumet är uppbyggt enligt de regler som finns i Personuppgiftslagen vilket bland annat innebär att medlemmarnas kontaktuppgifter sparas på ett sådant sätt att regionen inte har tillgång till dem.

4. All sparad information tillhör, efter att den är anonymiserad, region Skåne.

5. Regionen kommer att påbörja vissa diskussioner och undersökningar för att få in information som tjänstemännen behöver. Som enskilt invånare kan du själv gå in på det öppna forumet och påbörja en diskussion om vilket ämne som helst som har med regionen att göra. De ämnen som tas upp kommer att följas av tjänstemännen och när det är saker som behöver undersökas närmare kan de lyftas till att bli en frågeställning som ligger grund för exempelvis en enkät eller en fokusgrupp.

6. För att forumet ska fungera måste vissa grundläggande regler hållas. De reglerna handlar om att hålla en god ton och att hot eller kränkningar inte är acceptabla. I de fall kränkningar eller hot förekommer kan en enskild deltagare bli kontaktad av administratör och avstängd från forumet. Vid grova hot eller kränkningar kan deltagare komma att polisanmälas.

7. Enligt Region Skånes regelverk för sociala medier får följande uppgifter inte publiceras: Kommentarer/inlägg från användare får inte innehålla: förtal, personangrepp eller förolämpningar; hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier; olovliga våldsskildringar eller pornografi; uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet; olovligt bruk av upphovs-rättsligt skyddat material; svordomar eller obscena ord; kommersiella budskap eller reklam. Inlägg med ovanstående karaktär kommer att tas bort från forumet.

8. I ett första skede kan administratören kontakta en medlem utan att röja anonymiteten. Om en polisanmälan görs har polisen rätt att kräva ut personuppgifter enligt de regler som finns i personuppgiftslagen.